רישום מקוון לאקדמית תל-אביב-יפו

[ Log In ]

תקנון

מועדי רישום :

            תשע"ט סמסטר א' יתקיים בתקופה שבין 31.05.2018 - 01.12.2017.
רישום מאוחר יפתח בתום הרישום הרגיל על בסיס מקום פנוי.

 

מדיניות דמי רישום ופתיחת תכניות הלימודים:

לתשומת ליבכם: דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה, סכום דמי הרישום אינו משתנה במהלך תקופת הרישום, כולל הרישום המאוחר. בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה יחויבו בתשלום אחד של דמי הרישום.


פתיחת תכניות הלימודים:
• מערכות מידע בדגש על סיבר במסלול גמיש
• כלכלה וניהול עם התמחות בנדל"ן
• מדעי ההתנהגות בצירוף התמחות בניהול משאבי אנוש (התמחות מורחבת)
• הסבת אקדמאים לתואר בסיעוד B.S.N
• התכנית השלמה לתואר ראשון בסיעוד B.S.N לאחים ואחיות מוסמכים
מותנת במספר הנרשמים

 

ביטול עסקה: ביטולי עסקה עפ"י חוק הגנת הצרכן 1981 התשמ"א

 

מדיניות פרטיות:

 

הגבלת פרטיות:  המכללה האקדמית ת"א-יפו, לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 והוראות כל דין אחר בנושא.


באקדמית תל אביב-יפו, אנו מחויבים להבטיח את פרטיותך ולהגן עליה בכל עת שאתה באתר שלנו. 
במדיניות הפרטיות שלנו הנכללת להלן תמצא הסבר מפורט לגבי האופן שבו אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך שנמסר לנו או שאנו אוספים באמצעים משפטיים. 
עדכונים של מדיניות הפרטיות שלנו הושלמו לעתים קרובות, ולכן מומלץ לעיין במדיניות זו בדרך קבע. 
1. מידע שאנו אוספים ממך 
נתונים ניתן לאסוף ולעבד כאשר האתר שלנו הוא בשימוש על ידך. להלן אישר בשיטות איסוף: 
1.1 אם תירשם לקבלת מידע או להשלמת העסקה, על ידי מילוי טופס אנו יכולים לאסוף את המידע. 
1.2 כל תקשורת באתר האינטרנט שלנו או עם גורם אנושי המאפשר לנו לאסוף מידע. 
2. שימוש ב
Cookies  
יתכנו מצבים, כאשר ייתכן שנצטרך לאסוף מידע על המחשב שלך כדי לעזור לספק שירותים או מוצרים המתאימים לך. הנתונים שנאספו הם נתונים סטטיסטיים בלבד, אשר עשויים להיות משותפים עם המפרסמים שלנו. 
בנתונים הסטטיסטיים שנאספו, אין מידע זיהוי על המבקרים שלנו ואיך הם עשו שימוש באתר. פרטיך אישיים ישותפו רק לצורך השירות אותו ביקשת לבצע. 
Cookies משמשות אותנו כדי לאסוף נתונים על השימוש באתר אינטרנט שלנו ובאמצעות קובץ Cookie . קובץ Cookie משמש כדי לשפר את כל השירותים / מוצרים שאנו מציעים לכם. 
בכל מחשב יש אפשרות לקבל קבצי 
Cookie . דפדפן האינטרנט שלך האפשרויות כוללות "דחייה" כדי לדחות קבצי Cookie . זה הכרחי להבין כי על ידי דחיית קובצי  cookieייתכן ותגביל את הגישה שלך לחלקים באתר האינטרנט שלנו. 
אם המפרסמים שלנו ישתמשו בקובץ 
Cookies זה יהיה כתוצאה ממהלכי הפרסום שלהם, אין לנו שליטה על העוגיות בהם נעשה שימוש אם בכלל. 
3. השימוש במידע שלך 
המידע מאוחסן שנאגר אודותיך מאפשר לנו לשפר את השירותים שלנו או מוצרים למענך. נוסף על פרמטר זה, אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות הבאות: 
3.1 כל מחויבות שאנו עושים על בסיס חוזה. 
3.2 אם המידע המבוקש משירותי האינטרנט שלנו לגבי או המוצרים המוצעים, אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך. 
3.3 הודעות חדשות, שינויים או שיפורים עשויים להישלח אליך לגבי כל שינויים שאנו נבצע במוצר או בשירות שיכול להשפיע על המחויבות והשירות שלנו כלפיך. 
3.4 השימוש בנתונים שלך עשויים לכלול אישור לצדדים שלישיים להשתמש בנתונים אלו. הרשאה זו תעניק לך מידע לגבי מוצרים או שירותים שאינם קשורים זה לזה אך יכולים לשרת את האינטרסים שלך. אנחנו או צדדים שלישיים יכולים רק ליצור איתך קשר לגבי מידע זה אם הסכמת על איסוף מידע. 
3.6 הקשר בינך לבין צד שלישי או תקשורת מאתר האינטרנט שלנו, כלקוח חדש, נעשית רק אם נתת לנו רשות. תקשורת אלו מוצעות רק עבור המידע עליו הסכמת ושום מידע מעבר לכך. 
3.7 כל נתוני הזיהוי, אשר יכול לשמש כדי לחשוף מי אתה, מעולם לא ישותפו. אנחנו רק מספקים נתונים הקשורים סטטיסטית על המבקרים שלנו לצדדים שלישיים, כמו מפרסמים כדי להבטיח את הפרטיות שלך. 
4. אחסון הנתונים האישיים שלך 
4.1. העברת הנתונים האישיים שלך עשויים לכלול עיבוד השלמת הבקשה באתר שלנו. אנחנו לוקחים את כל התהליכים סבירים כדי להבטיח כי הנתונים שלך מאובטחים בהסכם עם מדיניות הפרטיות שלנו כפי שתואר כאן. 
4.2 השרתים מאובטחים נמצאים בשימוש על ידי החברה שלנו, כדי להבטיח ראוי אחסון נתונים. מידע על עסקאות נשמר מוצפן עבור אמצעי בטיחות. 
4.3 העברת נתונים ברשת האינטרנט לא יכול להיות בטוח שבסופו של דבר. אין ביכולתנו להבטיח אבטחת המידע שנאסף בצורה אלקטרונית או מועבר, עם זאת, אנו לוקחים את כל הצעדים הדרושים כדי לספק את האבטחה הטובה ביותר הזמינה. כתוצאה מחוסר היכולת שלנו להבטיח את בטיחות המידע, אתה מודע לכך כי אתה מגיש לנו את מידע על אחריותך בלבד.

4.4 דף התשלום מאובטח בתקן DSS PCI – מוכר ומאושר לסליקת כרטיסי אשראי ע"י חברות האשראי בישראל. 

אישור והצהרה: אם אתקבל ללימודים במכללה האקדמית תל-אביב-יפו, אני מתחייב לקיים את תקנותיה של המכללה, לשלם את שכר הלימוד שעהא נהוג במכללה וכן אני מסכים כי יחולו בענייני מלוא הוראות שכר הלימוד ותקנותיה הנהוגות או שתהיינה נהוגות בעת הרשמתי ובעת לימודי במכללה

 

סמכות שיפוט:

 על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, סמכות השיפוט תינתן לבתי משפט באזור תל אביב-יפו.

המותגים הנסלקים על ידנו הם: