רישום מקוון לאקדמית תל-אביב-יפו

[ Log In ]
מומלץ לבצע את הרישום באמצעות הדפדפנים הבאים: כרום, פיירפוקס

ברוכים הבאים לאתר ההרשמה של האקדמית תל-אביב-יפו

רישום באמצעות האינטרנט מיועד למועמדים לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ט סמסטר א' יתקיים בתקופה שבין 31.05.2018 - 01.12.2017.
רישום מאוחר יפתח בתום הרישום הרגיל על בסיס מקום פנוי.

תהליך הרישום:
 • הנך מתבקש/ת לקרוא את חוברת המידע – כל ההנחיות והתקנות המופיעות בחוברת המידע ובאתר האינטרנט חלות גם על הנרשמים באמצעות האינטרנט.
 • מילוי טופס אינטרנטי - בתום הזנת טופס ההרשמה הפרטים יוצגו בפניך לצורך בקרה ותיקון.
  בתום תהליך הרישום המקוון  תשלח הודעה מיידית למועמד שתהליך הרישום בוצע בהצלחה. במידה ולא התקבלה הודעת אישור וספק אם הרישום הושלם, יש ליצור קשר טלפוני עם מרכז ייעוץ ורישום
  (6086* שלוחה 1) לא יאוחר משלושה ימים מביצוע הרישום המקוון.
 • תשלום דמי רישום באמצעות כרטיס אשראי דמי הרישום לשנת הלימודים תשע''ז הינם 410 ₪, לסכום דמי הרישום החל עליך התווסף סכום של 45 ₪ עבור ערכת הרישום הווירטואלית באינטרנט. הסכום אותו תתבקש/י לשלם יכלול את דמי הרישום ואת מחיר הערכה הווירטואלית. התשלום באתר האינטרנט מתבצע במערכת מאובטחת לאחר ביצוע התשלום לא ניתן לבצע שינויים בטופס הרישום. אם הנך מעוניין לשנות פרטים עליך לפנות בבקשה בכתב למרכז ייעוץ ורישום.
  דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה
  סכום דמי הרישום אינו משתנה במהלך תקופת הרישום , כולל הרישום המאוחר. בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה יחויבו בתשלום אחד של דמי הרישום.
 • שליחת מסמכים - יש לצרף לקובץ המסמכים (נמצא בשלב 4 בתהליך ההרשמה)/ לשלוח בדואר את המסמכים הבאים:
 1. צילום תעודת זהות
 2. צילום תעודת עולה ( נדרש מעולים חדשים)
 3. צילום תעודת בגרות
 4. מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל או אקסטרנית , נדרשים להציג אישור מקורי של התעודה או ניתן לאשר צילום במרכז ייעוץ ורישום.
 5. שיפור בגרויות- על המועמד לשלוח אישור מקורי ממשרד החינוך או צילום מאושר על ידי משרד החינוך. כמו כן, ניתן לאשר צילום במרכז ייעוץ ורישום עם הצגת המסמך המקורי.
 6. הבחינה הפסיכומטרית: על המועמד לפנות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה ולבקש העברת הציון הבחינה הפסיכומטרית ישירות לאקדמית.
  מספר הטלפון: 02-6759555.
 7. מועמד שלמד/ לומד במוסד אקדמי מוכר יצרף אישור מקורי או צילום מאושר של אשור זכאות לתואר (אם יש) וגיליון ציונים רשמי.
 8. מועמד שלמד/לומד במכינה קדם אקדמית יצרף אישור מן המכינה המפרט את מסלול לימודיו, פירוט ציוניו והממוצע הסופי.
 9. בוגרי היחידות הטכנולוגיות בצה"ל: בסמ"ח,אר"מ ,סילאן וממ"ס נדרשים להעביר אישור מקורי או צילום מאושר על תעודת סיום הקורס וגליון ציונים מקורי.

יש לצרף את הטפסים הרלוונטיים לקובץ המסמכים (נמצא בשלב 4 בתהליך ההרשמה) או לשלוח בדואר למרכז יעוץ ורישום לכל המאוחר תוך שבועיים מיום ביצוע הרישום באמצעות האינטרנט. הטיפול במועמדות ימשך רק לאחר קבלת כל המסמכים הרלוונטיים.
*לנרשמים סמוך לפתיחת שנת הלימודים יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים מיידית.
לתשומת לבך - הרשמתך הנה הגשת מועמדות בלבד. נרשם יחשב כמי שהתקבל רק לאחר הודעת קבלה רשמית בכתב.
אישור והצהרה: אם אתקבל ללימודים במכללה האקדמית תל-אביב-יפו, אני מתחייב לקיים את תקנותיה של המכללה, לשלם את שכר הלימוד הנהוג במכללה וכן אני מסכים כי יחולו בענייני מלוא הוראות שכר הלימוד ותקנותיה הנהוגות או שתהיינה נהוגות בעת הרשמתי ובעת לימודי במכללה

למידע נוסף, נשמח לענות בטלפון : 6086 *, שלוחה 1
דוא"ל למשלוח: mirsham@mta.ac.il פקס:03-6803360
הכתובת למשלוח דואר: האקדמית תל-אביב-יפו, מרכז ייעוץ ורישום , רחוב רבינו ירוחם 2, ת.ד. 8401, תל-אביב-יפו 61083